PRwGA

Polskie Radio w Górnej Austrii

Audycje w każdą niedzielę o godz. 12.00 – 13.00

Nr. tel. do studia radiowego podczas audycji na żywo -+43(0)732-717277-130 lub 131

 E-mail: radio@poloniaoberoesterreich.com

flaga polski wspólnota polaków w górnej austrii
godło polski wspólnota polaków w górnej austrii

Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie i krajach byłego Związku Radzieckiego w 2022 roku

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”

Reportaż z jubileuszu 11-Lecia PRwGA na antenie TV Polonia

w programie Kierunek Zachód – tutaj naciśnij

Serdecznie zapraszamy do słuchania naszych audycji!

Redaktorzy Polskiego Radia w Górnej Austrii

Polskie Radio w Górnej Austrii – to polonijna redakcja radiowa pod patronatem Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii, która przygotowuje audycje w języku polskim nadawane na żywo w każdą  niedzielę od godz. 12:00 do 13:00.

PRwGA jest źródłem informacji i promocji polskiej kultury oraz sportu ze szczególnym uwzględnieniem imprez organizowanych przez Wspólnotę Polaków w Górnej Austrii. PRwGA przedstawia w wywiadach, reportażach sylwetki ciekawych Polek i Polaków oraz ich osiągnięcia w dziedzinie muzyki, kultury i sportu, jak również zajmuje się omawianiem problematyki bieżącej wśród lokalnej i światowej polonii. W zakresie muzycznym PRwGA prezentuje zarówno stare jak i nowe utwory muzyczne. Audycje radiowe przedstawiają bardzo zróżnicowaną tematykę oraz zajmują się rozpowszechnianiem projektów i imprez organizowanych dla polonii nie tylko w Austrii ale także z odbywających się w Polsce

PRwGA daje możliwość każdemu rozwinąć swoje radiowe hobby, ponieważ grupy redakcyjne stanowią  amatorzy rozmiłowani w mediach. W obecnym  roku zespoły redakcyjne tworzą: Julian Gaborek – redaktor naczelny, Maja Haller, Anna Gaborek,  Beata Kiebuła,  Małgorzata Szczerek, Henryk Bemben, Magdalena Machno-Roczymska i Artur Machno-Roczymski.