palac kultury polska wspolnota polakow w gornej austrii
palac kultury polska wspolnota polakow w gornej austrii
linz wspolnota polakow w gornej austrii

PRwGA

Polskie Radio w Górnej Austrii

Audycje w każdą niedzielę o godz. 12.00 – 13.00

Nr. tel. do studia radiowego podczas audycji na żywo -+43(0)732-717277-130 lub 131

 E-mail: radio@poloniaoberoesterreich.com

flaga polski wspólnota polaków w górnej austrii
godło polski wspólnota polaków w górnej austrii

Wspólnota Polaków w Górnej Austrii otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”. Nazwa zadania publicznego: Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej Kwota dotacji: 20000,00 PLN Całkowita wartość zadania publicznego: 489 475,00 PLN Data zawarcia umowy na realizację zadania publicznego: 19.08.2023 r. Zadanie publiczne pn. „Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej” polega na dofinansowaniu kosztów związanych z wydaniem mediów polonijnych: tytułów drukowanych oraz internetowych.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”

Reportaż z jubileuszu 11-Lecia PRwGA na antenie TV Polonia

w programie Kierunek Zachód – tutaj naciśnij

Serdecznie zapraszamy do słuchania naszych audycji!

Redaktorzy Polskiego Radia w Górnej Austrii

1

Polskie Radio w Górnej Austrii – to polonijna redakcja radiowa pod patronatem Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii, która przygotowuje audycje w języku polskim nadawane na żywo w każdą  niedzielę od godz. 12:00 do 13:00.

PRwGA jest źródłem informacji i promocji polskiej kultury oraz sportu ze szczególnym uwzględnieniem imprez organizowanych przez Wspólnotę Polaków w Górnej Austrii. PRwGA przedstawia w wywiadach, reportażach sylwetki ciekawych Polek i Polaków oraz ich osiągnięcia w dziedzinie muzyki, kultury i sportu, jak również zajmuje się omawianiem problematyki bieżącej wśród lokalnej i światowej polonii. W zakresie muzycznym PRwGA prezentuje zarówno stare jak i nowe utwory muzyczne. Audycje radiowe przedstawiają bardzo zróżnicowaną tematykę oraz zajmują się rozpowszechnianiem projektów i imprez organizowanych dla polonii nie tylko w Austrii ale także z odbywających się w Polsce

PRwGA daje możliwość każdemu rozwinąć swoje radiowe hobby, ponieważ grupy redakcyjne stanowią  amatorzy rozmiłowani w mediach. W obecnym  roku zespoły redakcyjne tworzą:

Redaktorzy: Julian Gaborek – Redaktor Naczelny,  Dr Piotr Kwiatek, Paulina Artmüller, Anna Gaborek, Maja Haller, Mgr Magdalena Roczymska, Artur Machno-Roczymski, Mgr Henryk Bemben, Victor Skorkowski, Bożena Szelest, Rafał Sosnowski, Nikita Zychowska i Mgr Sylwia Szpak.

 

Przegląd zdjęć