palac kultury polska wspolnota polakow w gornej austrii
palac kultury polska wspolnota polakow w gornej austrii
linz wspolnota polakow w gornej austrii

Uroczystości z okazji wyzwolenia

 

 

Obchody wyzwolenia w Ebensse i Mauthausen

12 – 13 maja 2012

W dniach 12-13 maja odbyły się obchody 67 rocznicy wyzwolenia znajdujących się na terenie Austrii hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Na terenie byłego obozu koncentracyjnego Mauthausen i w jego podobozach Gusen i Ebensee pod pomnikami i tablicami upamiętniającymi cierpienia i śmierć więźniów złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów w asyście kompanii honorowej Wojsk. W uroczystościach rocznicowych w Mauthausen uczestniczyli ze strony polskiej byli więźniowie zrzeszeni w Klubie Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen,  członkowie rodzin więźniów, przedstawiciele Ambasady na czele z Ambasadorem RP w Republice Austrii p. Jerzym Margańskim, delegacja Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, reprezentacja Związku Harcerstwa Polskiego, uczniowie szkół z Warszawy i Zawiercia,  uczniowie Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Wiedniu, a także tutejsza Polonia. Z ramienia WPwGA,  w hołdzie poległym wieńce w biało-czerwonych barwach złożyła delegacja naszej organizacji. O tym, że nie da się zapomnieć okrucieństw zadanych jednym ludziom przez innych w czasie II wojny światowej, zaświadczył w Mauthausen pochód zabranych tu osób z różnych państw, który zakończył rocznicowe uroczystości.

PRZEGLĄD ZDJĘĆ

cookie

Informujemy, że przez korzystanie ze strony internetowej, bez zmian ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na politykę prywatności i zapisywanie plików cookies, które pozwalają na sprawne działanie naszej strony internetowej.