palac kultury polska wspolnota polakow w gornej austrii
palac kultury polska wspolnota polakow w gornej austrii
linz wspolnota polakow w gornej austrii

Zmarł Franciszek Sikora

 

Zmarł były Prezes ZPwGA Franciszek Sikora

Sylwetka prezesa i pierwszego prezydenta

Związku Polaków w Górnej Austrii

Franciszka Sikory

 

Franciszek Sikora był jednym z najstarszych członków ZPwGA, do którego należał od samego jego powstania. Urodził się W Brzezince koło Mysłowic na Górnym Śląsku 11 września 1920 roku. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej i 3 klasy szkoły zawodowej u księży Salezjanów w Kielcach. Jego wyuczonym zawodem było krawiectwo męskie. W roku 1938 został czeladnikiem pracując w zakładzie krawieckim w Katowicach. Pracował tam do roku 1940. W styczniu wyjechał do Krakowa gdzie podjął pracę jako czeladnik krawiecki u księży Salezjanów. W maju 1941 roku został aresztowany przez Gestapo i 26 czerwca 1941 roku wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu z numerem obozowym 17378. Przebywał tam do stycznia 1945 roku, gdzie nabawił się kalectwa. SS-Mann kopnął go pod kolano w wyniku czego nastąpiło usztywnienie stawu kolanowego. W  tymże samym miesiącu wywieziony został do Mauthausen i po krótkim tam pobycie został przewieziony do Melku, gdzie przebywał 3.5 miesiąca. Pod koniec kwietnia 1945 roku został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Ebensee. W Ebensee przebywał do 6.05.1945 roku tj. do czasu wyzwolenia obozu przez Amerykanów. Po wyjściu z obozu, widząc sytuację polityczną w Polsce, postanowił nie wracać do kraju. Chciał emigrować do USA. Amerykanie ze względu na jego kalectwo nie zgodzili się na jego wyjazd do USA.

Pozostał w Ebensee gdzie poznał swoją przyszłą żonę Austriaczkę, ożenił się i pozostał z nią do śmierci. 18 maja 1996 roku obchodzili państwo Sikorowie 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Pan Franciszek jest ojcem trzech synów.

Najstarszy ożenił się z Polką. Zarówno jego żona Johanna, jak i synowa Barbara udzielały się czynnie w ZPwGA. Są członkami Związku do dnia dzisiejszego. Pani Barbara pełniła funkcje wiceprezesa ZPwGA, była też sekretarzem oraz skarbnikiem przez kilka kadencji. Pan Franciszek od samego początku powstania Związku włączył się aktywnie w jego działalność i pełnił funkcje wiceprezesa i skarbnika. W latach 1968 -72 prowadził szkółkę polską w Ebensee. Miał tam 14 uczniów. Zorganizował 11 obozów letnich w Ebensee, Karyntii i Salzburgu dla dzieci Polaków osiadłych w Austrii. Od momentu powstania cmentarza KZ w Ebensee (1958) opiekował się pomnikiem polskich więźniów zamordowanych w Ebensee.

Za swoją działalność pan Franciszek został odznaczony przez prezydenta Rządu Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie to wręczył mu osobiście Prezes Rady Ministrów Kazimierz Sabbat w roku 1980 podczas wizyty w Austrii. Od roku 1986 pełnił funkcję skarbnika Skarbu Narodowego. Pod jego przewodnictwem Związek był w czołówce światowej, świadczącej zbiórkę pieniężną na Fundusz Walki o Polskę Wolną, Całą i Niepodległą. Za tę działalność został wyróżniony przez Główną Komisję Skarbu Narodowego Rządu RP na Uchodźstwie. Prowadził przez kilka lat Klub Polski w Linzu  ( najpierw na Zollamtstraße, a potem na Hafnerstraße) Specjalnością jego były polskie potrawy: barszcz czerwony, ryba smażona, pierogi ruskie i żurek śląski.

Prezesem ZPwGa został wybrany w roku 1987 i pełnił tę funkcję do roku 1993, kiedy to walne zebranie ZPwGA zmieniło nazwę prezes na prezydent ZPwGA. Pierwszym wybranym prezydentem został pan Franciszek Sikora i był nim do roku 1997. Przez parę lat był członkiem Rady Parafialnej Polskiej Grupy Katolickiej w Górnej Austrii. Kierowanie Związkiem przypadło mu na okres największej indoktrynacji Ambasady

PRL-u w Wiedniu. ZPwGA  popierał i solidaryzował się z wysiłkami Rządu Rzeczypospolitej na Uchodźstwie w walce o pełną suwerenność i wolność naszej Ojczyzny. Panu Franciszkowi należy zawdzięczać, że ZPwGA jako jedyna organizacja Polaków  w Górnej Austrii przetrwała do dnia dzisiejszego. W roku 1989 Związek nawiązał kontakt z Ambasadą RP w Wiedniu. Ideą pana Franciszka było stworzenie, na wzór Kongresu Polonii Amerykańskiej, reprezentacji Polonii w Austrii, która urzeczywistniła się później w powstaniu Forum Polonii w Austrii.

W roku 1992 prezydent RP Lech Wałęsa odznaczył go Krzyżem Oświęcimskim, rok później Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi.

Walne zebranie ZPwGA w dniu 8.11.1997 wybrało pana Franciszka Honorowym

Prezydentem ZPwGA.

Pan Franciszek był powszechnie lubianym i szanowanym mieszkańcem Ebensee. Przez długi czas służył nam jeszcze radą i pomocą w naszej działalności związkowej.

Pan Franciszek Sikora zmarł 7.03.2011 roku. Uroczystości żałobne odbyły się w kościele parafialnym w Ebensee w sobotę 12.03.2011. Zmarłego żegnała Rodzina, liczna grupa mieszkańców Ebensee, jak również Polonia z Linzu. Przybyli też: pan Konsul Generalny Ambasady RP w Austrii minister Tadeusz Oliwiński, prezes Forum Polonii pan Andrzej Lech, jak również prezesi organizacji polonijnych z Linzu panowie Krzysztof Sierański, Eduard Koschitzky i Julian Gaborek.

Cześć Jego pamięci!

Opr.  Dipl.-Ing. Stanisław Piekarz

cookie

Informujemy, że przez korzystanie ze strony internetowej, bez zmian ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na politykę prywatności i zapisywanie plików cookies, które pozwalają na sprawne działanie naszej strony internetowej.