palac kultury polska wspolnota polakow w gornej austrii
palac kultury polska wspolnota polakow w gornej austrii
linz wspolnota polakow w gornej austrii

Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy

 

Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy

Wspólnoty Organizacji Polonijnych w Austrii „Forum Polonii”

28-29 kwiecień 2009

 

KOMUNIKAT

W dniach 28.03. – 29.03.09. w Domu Polskim – siedzibie Stacji Naukowej PAN w Wiedniu przy Behaavergasse 25, odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Wspólnoty Organizacji Polonijnych w Austrii „Forum Polonii”, w którym poza organizacjami zrzeszonymi, uczestniczyli zaproszeni goście: Franciszek J. Stefaniuk poseł na Sejm RP – z-ca Przewodniczącego Komisji Lączności z Polakami za Granicą, Tadeusz Oliwiński -Kierownik Konsulatu RP w Wiedniu, Iwona Borowska-Popławska – Kierownik Działu Programowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Tadeusz Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, ks. Rektor Zygmunt Waz CR -Kościół Polski w Wiedniu, Mieczysław Ledóchowski – honorowy Prezes „Forum Polonii”.

Uczestników Zjazdu, jako gospodarz, powitał dyrektor Stacji Naukowej PAN w Wiedniu prof. dr Bogusław Dybaś.

Na Zjeździe dokonano wyboru nowych władz Wspólnoty.

Na podstawie zmienionego statutu, wybór Prezesa Forum nastąpił po raz pierwszy

w tajnych wyborach bezpośrednich – wybrano jednogłośnie dotychczasowego prezesa „Forum” – mgr. Andrzeja Lecha, natomiast nowowybrany Zarząd na swoim pierwszym zebraniu powyborczym w dniu 28.03.09. zgodnie ze statutem ukonstytuował się w następującym składzie (alfabetycznie):

Maria Buczak, Andrzej Kempa wice – prezesi

mgr Barbara Kling sekretarz

mgr inż. Ryszard Hawrylak skarbnik

Julian Gaborek członek

Bogdan Wasilewski członek

mgr Marek Zygmunt członek

mgr Magdalena Kiss-Orski członek rezerwowy

mgr Alina Majewski członek rezerwowy

Iwona Wasilewska członek rezerwowy

Komisja Rewizyjna:

mgr Elżbieta Orlowski przewodnicząca

prof.dr Zygmunt Bukowski

mgr inż. Mirosław Szeller

Komisja Statutowa:

mgr Barbara Kling przewodnicząca

mgr Alina Majewski

Bogdan Wasilewski

Sąd Koleżeński:

Jerzy Konarzewski przewodniczący

mgr inż. Lech Miełoszewski

mgr Aleksander Zimierski

Komunikat z Walnego

cookie

Informujemy, że przez korzystanie ze strony internetowej, bez zmian ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na politykę prywatności i zapisywanie plików cookies, które pozwalają na sprawne działanie naszej strony internetowej.